Voorzitter, lid van Toezicht NSFO
: Corney Niemeijer        
debunte@gmail.com
06-25453008
Secretaris/penningmeester en
verkoop coördinator
: Peter van Beest     
petervanbeest@hetnet.nl
06-13807862
Bestuurslid
: Wout Bus             
busbakker@gmail.com
06-45859691
Bestuurslid
: Ab Vonk
avono@kliksafe.nl
06-49497962
Bestuurslid
Bertus Wijbenga
bertuswijbenga@hotmail.com
06-53946083
De website geeft algemene informatie over de Noordhollander. Natuurlijk willen we ook graag proberen antwoord te geven op uw specifieke vragen. Onderstaand dus  
een aantal gegevens van het bestuur die u mogelijk verder kunnen helpen
Contact
 
Website
Dieradministratie
Webmaster
: Manuela van Beest
: Wout Bus
NSFO
: NSFO administratie
kantoor@nsfo.nl
0418-561712
 
NSFO
www.nsfo.nl