Op 14 december 1982 is de oprichtingsvergadering van de schapenfokvereniging gehouden in motel Nulde.
Met als voorzitter de heer T. Ruiter kwam men bijeen om een nieuwe vereniging op te richten. Er was al een Fokkersclub van
Buitenlandse Stamboekschapen (F.B.S) en een fokkersvereniging van de Swifter (Vlaming x Texelaar). Er moest ook nog een
vereniging komen voor de flevolander (Fin x Ile de France). Dan waren alle rassen ondergebracht in verenigingen.

Het doel van de leden van de vereniging is het fokken en verbeteren van gekruiste ooien Fins landras x Texelaar en zuivere teelt
van de Fin. Door bij deze kruisingen een goede texelaar ram te gebruiken krijgt men goede slachtlammeren.

De naam van de kruising Fin x Texelaar is "De Noordhollander". Hij is nl in het begin vooral in Noord-Holland gefokt.Andere
namen die nog genoemd werden zijn: Het Koggeschaap, Fintex en Finlander.

De leden
We zijn een wat  kleiner stamboek. Momenteel hebben we 40 leden.

Er zijn veel meer dan 2250 Noordhollander ooien, maar veel van de dieren staan bij mensen die geen lid zijn van het stamboek en
die de dieren alleen aanhouden om slachtlammeren te fokken. Zij kopen liever kwaliteit bij de stamboekfokkers dan dat ze zelf
voor hun aanwas zorgen. Ieder jaar is er dus veel vraag naar goede ooilammeren.

Nieuwe leden
Het stamboek zou nog graag willen groeien.

Tevens is er ieder jaar veel vraag naar ooien, meer dan we met het stamboek nu kunnen fokken.
Interesse? Mail ons dan gerust.
Het ontstaan